Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 41/031/10 30.5.2013 Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva k zmluve A/1653/02/2008 10.4.2014 program dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  138,00 EUR 
Detail Zmluva zmluva 9.5.2014 zmluva o poskytovaní služieb Regionálna rozvojová agentúra 31974708  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva 64/2012 15.5.2014 zmluva o dielo Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Zmluva 1 15.5.2014 Dodatok k Zmluve o dielo č.64/2012 Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Zmluva 4/2014 29.7.2014 Zmluva o dielo Podielnicke družstvo Ondava Stropkov 31708722   
Detail Objednávka 1 15.8.2014 dádvka lavičiek - projekt Poľsko slovenské centrum konskej turistiky Jozef Cicko Drevovýroba 37372408  3 850,00 EUR 
Detail Zmluva 41/004/14 4.9.2014 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  50 400,00 EUR 
Detail Objednávka 2 15.8.2014 dodávka postelí Jozef Cicko Drevovýroba 37372408  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka 3 24.8.2014 obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky Podielnicke družstvo Ondava Stropkov 31708722  1 494,00 EUR 
Detail Objednávka 4 25.8.2014 Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením Podielnicke družstvo Ondava Stropkov 31708722  600,00 EUR 
Detail Objednávka 5 29.7.2014 Objednávka - informáčná tabuľa Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN 30624606  195,60 EUR 
Detail Zmluva 22014 23.5.2014 zmluva o poskytnutí služieb - účtovník Silvia Sitárová   1 800,00 EUR 
Detail Zmluva 32014 23.5.2014 Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 projek. manaž. Dušan Kantuľak   1 800,00 EUR 
Detail Objednávka 6 11.7.2014 objednávka - značenie jazdeckých trás Michal Drimák   900,00 EUR 
Detail Objednávka 7 6.8.2014 Objednávka - BROžURA na propagáciu partnerov Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka 8 6.8.2014 Objednávka - turistická tabuľa Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka 9 6.8.2014 Objednávka - mapa jazdeckej trasy Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva 26/2015 19.2.2015 Zmluva o kontrolnej činnosti Štt. veter. a potrv. ústav 17334870   
Detail Zmluva 04012015 30.1.2015 zmluva o poskytovaní servisu vypočtovej techniky Ingrid Bakajsová NENET 37776274