Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 13632012 3.10.2012 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121081 3.10.2012 fa technik PO za III.Q.2012 Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1066212 8.10.2012 fa za komunálny odpad 09/2012 Fura s.r.o. 36211451  192,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 14072012 8.10.2012 fa za správu majetku čov 09/2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 471012 8.10.2012 fa za prevadzkovanie verej. vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2743021887 11.10.2012 fa za telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  76,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170729869 23.10.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1194612 23.10.2012 fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7475086546 5.11.2012 fa za elektriku Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  3 397,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1239112 8.11.2012 fa za komunalny odpad 10/2012 Fura s.r.o. 36211451  190,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 15822012 8.11.2012 fa za správu majetku ČOV 10/2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 8744009792 8.11.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  95,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121125 8.11.2012 fa za has. prístroj Tomáš Benek 35459611  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120040 19.11.2012 fa za stavebné práce osvet. centrum Kondor s.r.o. 31735291  3 919,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2174278523 19.11.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 121626 20.11.2012 fa za aktualizácii programov MD Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  12,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1359812 7.12.2012 fa za kom. odpad 11/2012 Fura s.r.o. 36211451  191,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 0745010939 7.12.2012 fa za telefón 11/2012 Slovak Telekom a.s. 35763469  92,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 17882012 10.12.2012 fa za správu majetku kanalizácie Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012281 14.12.2012 fa - známky pre psa fleo s.r.o 45 370 982  57,50 EUR