Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 01/2015 21.4.2015 Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 41/001/15 21.4.2015 Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  11 000,00 EUR 
Detail Zmluva 00323331PO1948 12.6.2015 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853   
Detail Zmluva 1 3.9.2015 Municipálny úver - Univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 1 3.9.2015 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 4 3.9.2015 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 5 3.9.2015 Dexia Komunál univerzálny úver
Zmluva o úvere
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 2 20.5.2016 Municipálny úver - Univerzál - Zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva tz2016-09-12dh1 16.9.2016 Zmluva o aktualizácii programov - registratúra TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva 201601 5.12.2016 Kúpna zmluva ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 39/2016 8.12.2016 Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva 20161412 14.12.2016 kúpna zmluva Peter Uhrin, Margita Čerkesová, František Uhrin, J    
Detail Zmluva 16/020 19.12.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918   
Detail Zmluva č.1 22.12.2016 Zmluva o nájme pozemku Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva tz2016-12-14jv108 30.12.2016 Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva 2017 26.1.2017 Zmluva o dielo - zhotovenie stavby Nájomné bytové domy (2x6 bytových jednotiek) Oľka Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva 3/2016 23.2.2017 Zmluva o dielo TRISTÁN studio, s.r.o. 43 779 476   
Detail Zmluva 2017 23.11.2017 Zmluva o dielo s názvom "Obnova centra obecných služieb Oľka" Construction s.r.o. 31106064   
Detail Zmluva 17/045 7.12.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918   
Detail Zmluva 1 22.1.2018 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo Ing. Viliam Čech 34347470