Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 56/2021 9.3.2021 Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.56/2021 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 6-3-2021 5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb) MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 04012015-001 4.3.2021 poskytovanie servisu výpočtovej techniky Ingrid Bakajsová NENET 37776274   
Detail Zmluva 12021 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domu (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 12021001 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A - 6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 122021002 22.2.2021 Zmluva o dielo - Nájomné bytové domy (objekt A -6b.j.) Oľka ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Zmluva 1/2021 22.1.2021 Zmluva o dielo - Oľka-kanalizácia 2.stavba Slovlight s.r.o. 47679972   
Detail Zmluva 2021 20.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 12020 1.12.2020 Poskytnutie mobilným asistentom ščítania koncové zariadenia Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva 1/2020 20.10.2020 Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie žiadosti o dotáciu z
Environmentálneho fondu pre...
pro M, s.r.o. 53319788   
Detail Zmluva 1 24.9.2020 Zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb BM PROTECT s.r.o. 53068947   
Detail Zmluva 1/2020 23.9.2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Jaroslav Bajcura    
Detail Zmluva 1 17.7.2020 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu Fura s.r.o. 36211451   
Detail Zmluva 1/2020 30.6.2020 Kúpna zmluva predaj majetku obce Jaroslav Bajcura    
Detail Zmluva 2 - 1/2010 30.4.2020 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejných vodvodoch Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926   
Detail Zmluva 19/058 13.12.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Janka Herpáková -audítor 34570918   
Detail Zmluva 2 22.11.2019 Dodatok č2 k Zmluve č.55/2010 - ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Zmluva 1 19.11.2019 Dodatok č.1 k zmluve č.700/91/2018 o poskytovaní podpory vo forme - úveru
Dodatok č.1 k...
Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 3 26.7.2019 Dodatok ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva 1 23.5.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.074PO220047
Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323