Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka 1 15.8.2014 dádvka lavičiek - projekt Poľsko slovenské centrum konskej turistiky Jozef Cicko Drevovýroba 37372408  3 850,00 EUR 
Detail Objednávka 2 15.8.2014 dodávka postelí Jozef Cicko Drevovýroba 37372408  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka 7 6.8.2014 Objednávka - BROžURA na propagáciu partnerov Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka 8 6.8.2014 Objednávka - turistická tabuľa Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka 9 6.8.2014 Objednávka - mapa jazdeckej trasy Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva 4/2014 29.7.2014 Zmluva o dielo Podielnicke družstvo Ondava Stropkov 31708722   
Detail Objednávka 5 29.7.2014 Objednávka - informáčná tabuľa Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN 30624606  195,60 EUR 
Detail Objednávka 6 11.7.2014 objednávka - značenie jazdeckých trás Michal Drimák   900,00 EUR 
Detail Zmluva 22014 23.5.2014 zmluva o poskytnutí služieb - účtovník Silvia Sitárová   1 800,00 EUR 
Detail Zmluva 32014 23.5.2014 Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 projek. manaž. Dušan Kantuľak   1 800,00 EUR 
Detail Zmluva 64/2012 15.5.2014 zmluva o dielo Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Zmluva 1 15.5.2014 Dodatok k Zmluve o dielo č.64/2012 Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Zmluva zmluva 9.5.2014 zmluva o poskytovaní služieb Regionálna rozvojová agentúra 31974708  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012014 9.5.2014 fa za mesiac január 2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 022014 9.5.2014 fa za mesiac február Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Faktúra došlá 032014 9.5.2014 fa za mesiac marec 2014 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Zmluva k zmluve A/1653/02/2008 10.4.2014 program dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 29.1.2014 fa za mesiac december Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 102013 11.12.2013 fa za mesiac oktober Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 112013 11.12.2013 fa za mesiac november Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222