Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 547112 6.6.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  190,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590009258 5.3.2012 matri IVES Košice 00162957  25,09 EUR 
Detail Zmluva 56/2021 9.3.2021 Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.56/2021 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 5740048190 12.7.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  150,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 5742034418 12.9.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  75,89 EUR 
Detail Objednávka 6 11.7.2014 objednávka - značenie jazdeckých trás Michal Drimák   900,00 EUR 
Detail Zmluva 6-3-2021 5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb) MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 61/001/21 30.3.2021 Zmluva o úvere- municipálny úver univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva 61/002/19 5.4.2019 Zmluva o termínovanom úvee Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  7 000,00 EUR 
Detail Zmluva 61/003/19 5.4.2019 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  146 280,00 EUR 
Detail Zmluva 64/2012 15.5.2014 zmluva o dielo Schott, s.r.o. 36449598   
Detail Faktúra došlá 667312 4.7.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  192,41 EUR 
Detail Objednávka 7 6.8.2014 Objednávka - BROžURA na propagáciu partnerov Tlačiareň svidnícka s.r.o 36478326  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva 700-266-2021 5.11.2021 Záložná zmluva č.700/266/2021 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 700-267-2021 5.11.2021 Záložná zmluva č.700/267/2021 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 700/91/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/91/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 700/91/2018, 700/90/2018 12.7.2018 Záložná zmluva - 2x Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva 7000/90/2018 4.6.2021 Záložná zmluva č.700/90/2018 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Faktúra došlá 7120400962 15.3.2012 fa za nájom pôdy Slovenský pozemkový fond 17335345  47,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200082513 20.1.2012 fa za elek. energiu Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  2 257,52 EUR