Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2163725837 20.8.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2167215119 25.9.2012 fa mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170729869 23.10.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2174278523 19.11.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,08 EUR 
Detail Zmluva 22014 23.5.2014 zmluva o poskytnutí služieb - účtovník Silvia Sitárová   1 800,00 EUR 
Detail Zmluva 22021 17.3.2021 Výpožička ŠÚ SR Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Faktúra došlá 23012 10.2.2012 fa za smetie 01/2012 Fura s.r.o. 36211451  194,66 EUR 
Detail Zmluva 24042021 20.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 26/2015 19.2.2015 Zmluva o kontrolnej činnosti Štt. veter. a potrv. ústav 17334870   
Detail Zmluva 26032021 26.3.2021 Dodatok č.1 zmluve - vzorky vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376   
Detail Zmluva 27032021 24.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Faktúra došlá 272112 11.4.2012 fa za vývoz smetia Fura s.r.o. 36211451  195,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2743021887 11.10.2012 fa za telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  76,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 280712 12.7.2012 fa za prevadzkovanie verejného vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Objednávka 3 24.8.2014 obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky Podielnicke družstvo Ondava Stropkov 31708722  1 494,00 EUR 
Detail Zmluva 3 26.7.2019 Dodatok ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva 3/2016 23.2.2017 Zmluva o dielo TRISTÁN studio, s.r.o. 43 779 476   
Detail Zmluva 32014 23.5.2014 Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 projek. manaž. Dušan Kantuľak   1 800,00 EUR 
Detail Zmluva 39/2016 8.12.2016 Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 395412 26.4.2012 fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR