Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201306 30.6.2013 fa za jún 2013 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  1 395,92 EUR 
Detail Zmluva 201601 5.12.2016 Kúpna zmluva ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Faktúra došlá 201612 30.12.2016 došlé faktúry za rok 2016 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Zmluva 20161412 14.12.2016 kúpna zmluva Peter Uhrin, Margita Čerkesová, František Uhrin, J    
Detail Zmluva 2017 26.1.2017 Zmluva o dielo - zhotovenie stavby Nájomné bytové domy (2x6 bytových jednotiek) Oľka Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva 2017 23.11.2017 Zmluva o dielo s názvom "Obnova centra obecných služieb Oľka" Construction s.r.o. 31106064   
Detail Faktúra došlá 201705 31.5.2017 došlé faktúry 01-05/17 Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Faktúra došlá 2018 4.4.2019 Došle faktúry za rok 2018 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Zmluva 2019/1 14.3.2019 Záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého... TENDER Development, s.r.o 44 721 307  5 280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201903 4.4.2019 Došle fa január až Marec 2019 Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva 2021 20.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ DZS-M.K.TRANS, s.r.o. 36588181   
Detail Zmluva 21-311-00053 30.7.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Divadlo Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775   
Detail Zmluva 21052021 28.5.2021 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo - zmena článku II. a článku III. ČECH, s.r.o. 36488712   
Detail Faktúra došlá 21203059 23.3.2012 fa za program PU rok 2012 BrIS s.r.o. 44401990  44,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203183 29.3.2012 fa za inštalaciu update BrIS s.r.o. 44401990  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121104926 7.2.2012 použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2143053078 22.2.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2146450747 23.3.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2149888651 26.4.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2156810587 19.6.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,07 EUR