Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0082013 21.1.2013 fa za novoročný pozdrav Vihorlat Press s.r.o.   24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0292013 22.3.2013 fa - publikácia Život cestou i necestou Mgr. Magdaléna Lavrincová   11,60 EUR 
Detail Zmluva 22014 23.5.2014 zmluva o poskytnutí služieb - účtovník Silvia Sitárová   1 800,00 EUR 
Detail Zmluva 32014 23.5.2014 Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 projek. manaž. Dušan Kantuľak   1 800,00 EUR 
Detail Objednávka 6 11.7.2014 objednávka - značenie jazdeckých trás Michal Drimák   900,00 EUR 
Detail Zmluva 20161412 14.12.2016 kúpna zmluva Peter Uhrin, Margita Čerkesová, František Uhrin, J    
Detail Zmluva 1/2020 30.6.2020 Kúpna zmluva predaj majetku obce Jaroslav Bajcura    
Detail Zmluva 1/2020 23.9.2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Jaroslav Bajcura    
Detail Zmluva UVSR - 212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR... Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR - 212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt - povodí SR štruktúrovaný rozpočet Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Zmluva UVSR-212/2011 10.7.2011 Prvý realizačný projekt - povodí SR štrukturovaný rozpočet Úrad vlády SR 00151513  92 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5590009258 5.3.2012 matri IVES Košice 00162957  25,09 EUR 
Detail Zmluva 12020 1.12.2020 Poskytnutie mobilným asistentom ščítania koncové zariadenia Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva 22021 17.3.2021 Výpožička ŠÚ SR Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Faktúra došlá 2121104926 7.2.2012 použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0142013 13.2.2013 fa za verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR