Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 50412 4.5.2012 fa za prevadzkovanie verejného vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 280712 12.7.2012 fa za prevadzkovanie verejného vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 471012 8.10.2012 fa za prevadzkovanie verej. vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/2013 9.1.2013 fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Zmluva 2 - 1/2010 30.4.2020 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejných vodvodoch Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926   
Detail Faktúra došlá 2011036 28.11.2011 fa za okna OZS Ľubomír Boško Mahagon 14296217  1 418,66 EUR 
Detail Zmluva 49 10.3.2011 kontrola - odber pitnej vody Štt. veter. a potrv. ústav 17334870   
Detail Faktúra došlá 4209041530 19.6.2012 fa za lab. vyšetrenie - pitná voda Štt. veter. a potrv. ústav 17334870  96,09 EUR 
Detail Zmluva 26/2015 19.2.2015 Zmluva o kontrolnej činnosti Štt. veter. a potrv. ústav 17334870   
Detail Faktúra došlá 7120400962 15.3.2012 fa za nájom pôdy Slovenský pozemkový fond 17335345  47,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 0192013 27.2.2013 fa za nájom Slovenský pozemkový fond 17335345  47,44 EUR 
Detail Zmluva 074PO220047 27.2.2019 Znluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia budovy centra... Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323   
Detail Zmluva 1 23.5.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.074PO220047
Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323   
Detail Zmluva 128687 08U01 6.8.2018 zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30 796 491   
Detail Faktúra došlá 120005 31.5.2012 fa za elektroinštalačné práce Ján Stadničár - EZ 30255121  390,72 EUR 
Detail Zmluva 0081-PRB/2018/Z 15.7.2021 Záložná zmluva s MIn.dopravy SR (veriteľ) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094   
Detail Objednávka 5 29.7.2014 Objednávka - informáčná tabuľa Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN 30624606  195,60 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva 041/03110 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva 041/031/10 30.6.2011 eurofondy úver Dexia banka Slovensko a.s. 31 575 951