Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 08502012 3.7.2012 fa za správu čov Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 667312 4.7.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  192,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 280712 12.7.2012 fa za prevadzkovanie verejného vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120713 12.7.2012 fa technik PO Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5740048190 12.7.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  150,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 120019 16.7.2012 fa za stavebné práce Kondor s.r.o. 31735291  4 191,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012177 16.7.2012 fa za update Mzdová agenda BrIS s.r.o. 44401990  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7457914737 2.8.2012 fa za elektriku Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  3 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120026 6.8.2012 fa za stavebné práce - osvet. centrum Kondor s.r.o. 31735291  5 798,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 827512 6.8.2012 fa za komunalny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 4741044376 9.8.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  69,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 1029/2012 13.8.2012 fa za správu majetku verejnej kanalizácie za 07/2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2163725837 20.8.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 945712 12.9.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  190,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 12282012 12.9.2012 fa správa majetku verej. kanal. Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 5742034418 12.9.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  75,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252012 12.9.2012 fa za kontrolu a čistenie komínov Andrej Jakubov KOMJAK 35 459 999  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2167215119 25.9.2012 fa mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 030/2012 25.9.2012 fa čistenie a kontrola komína OZS Andrej Jakubov KOMJAK 35 459 999  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92012372 27.9.2012 fa za vypracovanie projektu Vodohospodársky projekt s.r.o. 36 568 368  3 114,00 EUR